endepl

06.12.18 Dania niesort

Sprzedaż z tira od godz. 8.30

Promocyjna cena na tira.

Zbiórka z terenu Danii. Towar pakowany w worki i reklamówki.